Tật khúc xạ và cách chăm sóc mắt
Tật khúc xạ và cách chăm sóc mắt Tật khúc xạ gồm 3 loại : cận thị, viễn thị , loạn thị. Cận thị là trường hợp ta nhìn xa mờ, nhìn gần rõ, thường gặp...